A leltározásról

 1. A leltározás alapfogalmai

 2. A leltározás célja

 3. A leltár típusai

 4. Alaki és formai követelmények

 5. Előkészítés

 6. A leltározás: kiírástól a kiértékelésig

 7. A leltározás ellenőrzése - Audit

 8. A leltár összesítése

 9. A leltárhiány és többlet kezelése

Leltárkészítési szabályzat
A leltározás alapfogalmai

A leltározással kapcsolatos kötelezettségeket, a leltározást és a leltár összeállítás alapjait a Számviteli Törvény határozza meg.

 

Leltározás: a Vállalkozó/Szervezet/Intézmény tulajdonában levő befektetett eszközök, készletek, követelések, pénzügyi eszközök, valamint azok forrásainak számbavétele és a valóságban meglevő mennyiségük, állományuk megállapítása. A leltározás általában kiterjed a szervezeti egységek területén fellelhető minden idegen eszközre is.

 

Leltár: olyan kimutatás, mely adott időpontra vonatkozóan tételesen, ellenőrizhető módon tartalmazza a vállalkozás eszközeinek, készleteinek mennyiségét és értékét. A leltár a mérleg legalább olyan fontos alapbizonylata, mint a számlák! A leltárkészítést megelőzi a leltározás. Ez mutatja a Vállalkozó/Szervezet/Intézmény vagyonát!

 

A törvényben foglaltak szerint a könyvek fordulónapi zárásához, a beszámoló elkészítéséhez olyan leltárt kell összeállítani, amely tételesen, ellenőrizhető módon tartalmazza a Vállalkozás/Szervezet/Intézmény, a mérleg fordulónapján meglévő eszközeit és forrásait, mennyiségben és értékben, illetve értékben. 

 

 

A leltározás időpontjai
 • Fordulónapi: egyidejűleg, előre meghatározott napon kell a leltárt elvégezni minden eszközfajta tekintetében.

 • Folyamatos: a ciklikus készletellenőrzésnél előre meghatározott besorolás alapján elválasztott készlettípusokat akár napi szinten is leltározhatunk.

 • Évközi, eseti leltár: az ügyvezető rendeli el.

  • Átadó-átvételi leltár: ez a leltár az alapbizonylata az Átadó és Átvevő büntetőjogi és anyagi felelősségének.

  • Ellenőrző leltár: elrendelhető teljes-; vagy részleltárként is. A rendkívüli leltár időpontját tilos a felelős terület, üzlet stb. vezetőjével közölni.

  • Megismételt: csak alapos indokkal rendelhető el.

 • A mérleg valódiságának biztosítása

 • A könyvelés, nyilvántartások ellenőrzése

 • A bizonylati fegyelem megerősítése

 • A Vállalkozás/Szervezet/Intézmény tulajdonának védelme 

 • A nem használt és csökkent értékű készletek, eszközök feltárása 

A leltározás célja