TÁRGYI ESZKÖZLELTÁR

HATÉKONYAN, GYORSAN ÉS MEGBÍZHATÓAN

Egyszerűség

 
 • A vállalkozás összes eszközének nyilvántartásba vétele,
 • a számviteli politika figyelembe vételével
 • a leltárt az Ön által kért adattartalommal készítjük el
 • a tételek tárolási-, fellelési helyének pontos megadásával
 • igény esetén fényképes katalógussal együtt adjuk át,
 • idegen eszközök ellenőrzése, számbavétele,
 • ha nem áll rendelkezésre érték adat, akkor értékeléssel együtt készítjük el az értékcsökkenés figyelembe vételével,
 • azonosítási rendszer bevezetése
 
 
MI LELTÁROZNI SZERETÜNK!

Tapasztalat 
 

 • Elektronikai termékek, gyártóüzemek és forgalmazó üzletek

 • Műszaki termékek

 • Számítástechnikai termékek

 • Autóipari alkatrészeket, termékeket gyártó üzemek és forgalmazó üzletek,

 • Élelmiszeripari és kiskereskedelmi üzletek,

 • Élelmiszer üzemek

 • Vendéglátó ipari üzletek

 • Ruházati üzletek és raktárak,

 • Irodák,  hivatalok, bankfiókok

 • Vegyipari telephelyek, gyártóüzemek

 • Fémfeldolgozó üzem és üzlet (horganyzó és bádogos)

 • Gyógyszertárak

 • Szerszámok és gépek

 

 

Mikor?

 

 • Magyarországon bejegyzett cégeknél általában december 31. a mérlegforduló napja 

 • Ugyan az érvényes, mint a készletleltárnál: a vállakozásnak a mérleg fordulónapján meglévő eszközeiről és forrásairól tételes, ellenőrízhető leltárt kell készítenie,

 • A leltározási kötelezettség - tényleges mennyiségi felvétel - minden olyan eszközre vonatkozik amiről nem vezet tételes mennyiségi nyilvántartást vagy vezet, de azt nem vezeti folyamatosan

 • Ha tételeles nyilvátartást vezet az eszközökről, akkor elegendő a három évenkénti fiziai ellenőrzés, de ezt nem javasoljuk

 • Ellenőrző leltártározást végezhetünk bármikor,

 • Átadó - átvévő leltárt, tulajdonos váltáskor esetenként vezető váltásnál,

 • rendkívüli leltárt készíthetünk, rendkívüli események után (pl.betörés, elemi kár)

Jó tudni!

Ha a vállalkozó a tárgyi eszközökrõl a számviteli alapelveknek megfelelõ egyedi nyilvántartást vezet (mennyiségben is és értékben is), továbbá, ha ezen a nyilvántartáson rögzíti a terv szerinti értékcsökkenési leírást, a terven felüli értékcsökkenést, illetve annak visszaírásának adatait, akkor a leltár készítésekor a tárgyi eszközök az analitikus nyilvántartásokból felvehetők a leltárba mérlegforduló-napi értéken (nettó érték).

 

A megfelelõ nyilvántartások folyamatos vezetése esetén tehát nincs a tárgyi eszközöknél évenkénti mennyiségi felvétellel történő leltározási kötelezettség. A leltározás gyakoriságának szabályait a vállalkozó maga határozza meg, de legalább háromévente mennyiségi felvétellel kell elkészíteni a tárgyi eszközök leltárát.

 

A tárgyi eszközök leltárfelvételénél tehát megkülönböztetetten fontos szerepe van a helyesen vezetett analitikus nyilvántartásoknak. Például az épületek analitikus nyilvántartásának tartalmaznia kell az épület helyét, címét, helyrajzi számát, telekkönyvi betétszámát, alapterületét (m2), beépített hasznos területét (m2, m3), tartozékainak pontos, teljes körű felsorolását, használatbavételi időpontját, bruttó értékét, az elszámolt terv szerinti értékcsökkenési leírás összegét, az esetlegesen elszámolt terven felüli értékcsökkenés összegét, nettó értékét.

 

Az ingatlanok leltározásánál az aktuális tulajdoni lapok adatait célszerű áttekinteni, helyességükrõl meggyőzõdni, és azokat egyeztetni kell a főkönyvi és az analitikus nyilvántartás adataival.

 

A gépek, berendezések, járművek sokfélék, esetenként nagyon nagy értékűek lehetnek, így leltározásuk kiemelt gondosságot igényel. Különösen figyelemmel kell lenni arra, hogy minden eszköz és annak minden tartozéka felvételre kerüljön - például a számítógépeknél a monitorok, klaviatúrák, egerek; járműveknél a beépített rádiótelefonok, riasztóberendezések, magnós, CD-s rádiók stb. - és arra, hogy pontosan azonosíthatóak legyenek, amit az eszköz gyártási számának, leltári számának precíz feltüntetésével érhetünk el.